21 de febrer del 2013

Mot del dia: MÒBIL

Ara que som a les portes d'una nova edició del Mobile World Congress i que el Termcat ha editat la guia La telefonia al dia amb els termes més destacats d'aquest àmbit, parlarem del mot mòbil, perquè sovint és causa d'errors ortogràfics.
D'entrada, direm que mòbil significa 'Que es pot moure o transportar', però ara per ara tothom el lliga al substantiu telèfon; no obstant això el mot és ben antic, i tradicionalment s'ha utilitzat en altres contextos: aquell objecte decoratiu que es penja i que es mou constantment, el motiu que impel·leix a obrar d'una manera ("el mòbil d'un crim"), les peces que conformaven les lletres en les velles impremptes ("tipus mòbils"), etc.
El problema ortogràfic del mot radica en la b, diferent d'altres paraules de la família: si escrivim amb v totes les formes del verb moure o altres mots com moviment, perquè escrivim amb b paraules com mòbil, mobilitat, immòbil, etc? Doncs perquè en llatí ja era així (mobilis, movere), i així s'ha transmés i mantingut en moltes llengües, inclosa la nostra: en anglès (mobile, move), en francès (mobile, movoire), en italià (mobile, muovere)... En castellà, en canvi, es va decidir homogeneïtzar les dues grafies en v, potser per simplificar-ho, fet que comporta que sigui una de les poques llengües que escriu móvil amb v.
En el nostre cas, es podria considerar que les paraules que porten v són patrimonials (van evolucionar des del llatí), mentre que les que porten b es consideren cultismes o semicultes (s'han creat posteriorment), per això han mantingut la grafia llatina.  
Per aclarir una mica la situació, donem una llista amb les paraules que s'ecriuen amb v i les que s'escriuen amb b.
S'escriuen amb v
- Movible i derivats: amovible, inamovible... 
- Movedís, moviment, moviola... 
- Totes les formes dels verbs formats amb moure (remoure, commoure, promoure): movem, commovia, promovent, etc.
S'escriuen amb b 
- Totes les paraules formades amb l'arrel mòbil: mòbil, immòbil, immobilista, mobilitzar, mobilitat, mobilització, automòbil, etc.
- Per aquesta mateixa raó, totes les paraules relacionades amb moble i immoble (provenen del mobilis llatí): immobiliària, mobiliari, etc.

Veiem, doncs, que en realitat porten v totes les paraules relacionades amb el moviment, tret de les que tenen l'arrel mòbil. Senzill, oi?
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada