21 d’abril del 2015

Píndoles de la setmana 16/15: EMPROVAR-SE, PAS DE VIANANTS, CUCURULL/CUCURUTXO, PRECÍS/PRECISAR

La setmana 16/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


EMPROVAR-SE
El fet de posar-se roba per veure si va bé és emprovar-se (no *provar-se), i el lloc, l'emprovador (no el *provador).

PAS DE VIANANTS
El pas amb ratlles blanques per on es travessa un carrer es diu pas de vianants o pas zebra (no *pas de zebra*).

CUCURULL/CUCURUTXO
Anomenem cucurull o cucurutxo la galeta de forma cònica per a posar-hi un dolç; i cornet, el cucurutxo farcit de gelat.

PRECÍS/PRECISAR
Els mots precís/precisar no signifiquen obligació > no direm "és precís fer-ho", sinó "és necessari fer-ho"/"cal fer-ho"…

Píndoles de la setmana 15/15: SEGUR/ASSEGURANÇA, ENCANTS, CITA/CITACIÓ, COM+GERUNDI

La setmana 15/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


SEGUR/ASSEGURANÇA
Segur és un adjectiu; el contracte de garantia de risc és assegurança, i el sistema que bloqueja portes i armes, fiador.

ENCANTS
Per a anomenar un mercat d'objectes vells, direm encants abans que *rastell o *rastrell, calc del castellà "rastrillo".

CITA/CITACIÓ
Una cita només remet al fet de quedar amb algú; la frase d'un autor o llibre és una citació: les citacions bíbliques.

COM+GERUNDI
L'expressió com+gerundi és incorrecta; direm "mig", "com si"…: Ho va dir com burlant-se > mig burlant-se, com si es burlés.

7 d’abril del 2015

Píndoles de la setmana 14/15: BOSSA/BORSA, DE PRÒPIA MÀ, *PER LO MENOS, CAPTURA DE PANTALLA

La setmana 14/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


BOSSA/BORSA
Alerta: borsa = mercat de valors o entitat per buscar o donar feina (borsa de treball) / bossa = saquet per guardar-hi coses.

DE PRÒPIA MÀ
L'expressió "del seu puny i lletra" és un calc incorrecte: cal dir de pròpia mà (sense el possessiu "la seva", tampoc)

*PER LO MENOS
Expressions per a substituir la incorrecta *per lo menos*: almenys, si més no, pel cap baix, ben bé, com a mínim, etc.

CAPTURA DE PANTALLA
La còpia del que es veu en una pantalla de mòvil o ordinador es diu captura de pantalla: ni *pantallàs, ni *pantallada.

Píndoles de la setmana 13/15: TERMINACIÓ -X, ESTRANGER-ESTRANY, CONDOL, COMPLET/COMPLERT, *EN QUANT

La setmana 13/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


TERMINACIÓ -X
Tret de sexe, nexe i plexe, la terminació vocal+xe és incorrecta: direm fix, prefix, reflex, complex... i no *fixe,*complexe

*ESTRANGER, ESTRANY
Cap paraula comença amb extran-, sempre s'escriu amb s: estranger, estrangeria, estrangular, estrany, estranyar...

CONDOL
Avui volem recordar que la paraula *pèsam és incorrecta i que cal dir condol: "Expressem el nostre condol més sincer".

COMPLET/COMPLERT
No és el mateix complet ('Que conté tots els elements') que complert (participi de complir: "Ha complert vint anys").

*EN QUANT

La locució temporal *en quant* és incorrecta: cal dir "així que", "tan aviat com" (o "prompte"), "tan bon punt", "quan"…

Píndoles de la setmana 12/15: CONDICIONAL, *MARABUNTA, REFLECTIR, CORRENT/CORRENTS, *TAMANY

La setmana 12/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


CONDICIONAL
La construcció de+infinitiu (valor condicional) és incorrecta; cal usar si+verb: *D'haver-ho sabut…*>Si ho hagués sabut…

*MARABUNTA
El mot *marabunta és incorrecte > "plaga de formigues"; gentada, munió...; o multitud, devessall: devessall informatiu.

REFLECTIR
Encara que diem reflex o reflexió, el verb no és *reflexar, sinó reflectir: "La lluna es reflecteix en la mar".

CORRENT/CORRENTS
Noteu la diferència entre "Vés-hi corrent" (corrent = gerundi de "córrer") i "Vés-hi corrents" (corrents ='de pressa').

*TAMANY

El mot *tamany no existeix; si és substantiu, direm mida, volum, grandària...; com a adjectiu, tan gran o tan gros.