29 de gener del 2016

Remarques sobre «entrenar» i «entrenar-se»

El verb entrenar ha de dur pronom reflexiu quan l'acció es fa per a si mateix; és a dir, quan algú es prepara físicament mitjançant un entrenament. 
Així, no direm «Avui estava refredat i no *he entrenat», sinó «Avui estava refredat i no m'he entrenat».
En canvi, quan hi posem un complement directe, lògicament no cal el pronom reflexiu: «Avui he entrenat l'equip juvenil». Fixeu-vos que, com que és complement directe, tampoc no hi posem la preposició a: la construcció *Avui he entrenat a l'equip juvenil* és incorrecta.

14 de gener del 2016

El doblet «creuar»-«encreuar»

Els verbs creuar i encreuar motiven sovint una confusió que és fàcil de resoldre. 

D'una banda, els dos verbs tenen significats propis cadascun:
- El verb creuar significa 'travessar': «Mireu a dreta i esquerra abans de creuar el carrer», «El vaixell ha creuat tot l'oceà». Amb tot, amb aquest sentit es considera més genuí fer servir el verb travessar.
- El verb encreuar significa 'disposar en forma de creu' o 'acoblar dues espècies': «Encreueu dos llistons per a fer la creu», «Maria encreua les cames amb gràcia», «L'apostant ha encreuat els dits per demanar sort»; «El veterinari ha encreuat dues races de gossos». Pel que fa al fet d'encreuar els braços, també es pot dir plegar: «plegar els braços», «quedar-se de braços plegats». 

I d'altra banda, amb un ús pronominal, i amb el significat d'insersectar-se dues coses o persones, o de trobar-se en un punt anant cada una en direcció oposada, podem fer servir tots dos verbs indistintament: «M'he creuat amb l'Olga al mercat», «Els dos trens s'han encreuat a l'estació», «La carretera comarcal es creua amb l'autopista al meu poble», «Els camins s'encreuen enmig del bosc».