26 de gener del 2015

Píndoles de la setmana 4/15: GRAFIES O/U, ALHORA QUE, VIS-A-VIS, PÈL·LET, VESTUARI/VESTIDOR

Aquesta setmana 4/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:

GRAFIES O/U
Mots com plumífer, juvenil, pulsació o titular van amb u i no o perquè no deriven de mots primitius propis, sinó del llatí.

ALHORA QUE
La locució "al temps que" (simultaneïtat) és incorrecta. Cal dir al mateix temps que o alhora que (no "a l'hora que").

VIS-A-VIS
L'expressió vis-a-vis ('cara a cara') s'escriu amb guionets i v (no *"bis a bis") perquè prové del francès "vis-à-vis".

PÈL·LET
Observeu la grafia i pronúncia de pèl·let (biocombustible a base de partícules de fusta), adaptació de l'anglès pellet.

VESTUARI/VESTIDOR
El vestuari és el conjunt de roba d'una persona; en canvi, el lloc per a canviar-se de roba en un pavelló és el vestidor.

19 de gener del 2015

Píndoles de la setmana 3/15: PALPÍS, A HORES D'ARA, FLUIX/FLUX, SEGONS QUE, TENIR UN PAPER

Aquesta setmana 3/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:

PALPÍS
La part tova de la punta dels dits és el palpís o tou. La gemma i la gema són una altra cosa (brot, joia/dolç d'ou).

A HORES D'ARA
La locució *"A aquestes altures" és un calc incorrecte. Hem de dir a hores d'ara o en aquest punt, p.ex., segons el cas.

FLUIX/FLUX
Alerta amb la diferència: fluix és un vessament líquid (fluix menstrual); flux és un moviment continu (flux elèctric).

SEGONS QUE
Segons que equival a "depenent": "Segons que juguis o no, guanyarem". Així, a "*Segons que diu Mas…" hi sobra el que.

TENIR UN PAPER
L'expressió "Jugar un paper" és un calc incorrecte. Hem de dir tenir un paper, fer un paper, exercir un paper, etc.

11 de gener del 2015

Píndoles de la setmana 2/15: PER DESCOMPTAT, AUSADES, SUCRE LLUSTRE, OSTATGE

Aquesta setmana 2/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


PER DESCOMPTAT: 
La locució *per suposat (o, pitjor, *per supost) és incorrecta: cal dir per descomptat o bé "sens dubte", "i tant", etc.

AUSADES:
L'expressió valenciana ausades o a gosades ('certament') es considera, en algun diccionari, sinònima de "Déu n'hi do".

SUCRE LLUSTRE:
El sucre en pols s'anomena sucre (de) llustre; les formes "sucre glas", "sucre glacé", etc. no es consideren correctes.

OSTATGE:
Algú retingut en un segrest és un ostatge (sense H, tot i compartir origen amb "hoste"). Evitem el barbarisme *rehén.