16 de febrer del 2015

Píndoles de la setmana 7/15: PARÈNTESI, TANMATEIX/AIXÍ MATEIX, PRONOMS FEBLES, S LÍQUIDA, DISFRESSA

Aquesta setmana 7/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:

PARÈNTESI
El mot parèntesi no porta s final en singular, però sí en plural; així, direm "entre parèntesis", no *entre parèntesi*.

TANMATEIX/AIXÍ MATEIX
Algunes persones confonen tanmateix ('tot i això') amb així mateix 'igualment', 'també'). Alerta, són diferents.

PRONOMS FEBLES
En cas de contacte de 2 pronoms febles, l'apòstrof sempre va a la dreta: se'n riu, te n'alegres, torna-m'ho, vés-te'n...

S LÍQUIDA
Mots amb s líquida adaptats: escàner, eslàlom, eslip, esmaixada, esmaixar, esmòquing, esnob, espín, esport, esprai, esprint, esquetx, esquí, estand, estàndard, estic, estop, estrès…

DISFRESSA
Som a Carnestoltes, o Carnaval: temps de disfressar-se; és a dir, de posar-se la difressa (ni *el disfraç ni *disfràs).

9 de febrer del 2015

Píndoles de la setmana 6/15: ELIT, PELFA, PELUT, TRANQUIL, PRONOM SE/ES

Aquesta setmana 6/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:

ELIT
Vigileu l'escriptura i la pronúncia de la paraula elit: sense accent perquè és aguda. I femenina: l'elit / les elits.

PELFA
La paraula *felpa ('teixit semblant al vellut') i derivats és incorrecta: cal dir pelfa; igualment, apelfar, apelfat

PELUT
Tot i que el mot pelfut és correcte ('que té pèls com la pelfa'), l'estora que posem a l'entrada de casa es diu pelut.

TRANQUIL
Tots els derivats de tranquil porten ela geminada: tranquil·les, tranquil·litat, tranquil·litzar, tranquil·lament, etc.

PRONOM SE/ES
Quan un verb comença amb so s (sa/se/si/so/su/ce/ci), si du el pronom es al davant es canvia per se: se sap, se citen

2 de febrer del 2015

Píndoles de la setmana 5/15: ANAR A, FI, MANAR, VARIU, VES/VÈS

Aquesta setmana 5/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:

ANAR A + verb
L'expressió "anar a per" és incorrecta. Hem de dir anar a + verb (buscar, cercar, comprar, collir...) > anar a comprar pa.

FI (EL/LA)
El fi (masc.) significa 'finalitat': el fi justifica els mitjans; la fi (fem.), 'acabament': la fi del món.

MANAR
Manar vol dir 'donar ordres'; no s'ha de confondre amb enviar. Així, no direm "Mana'm una foto", sinó "Envia'm una foto".

VARIU
Les dilatacions de la vena s'anomenen varius o varices (en singular, variça). La forma que no és correcta és *varícia.

VES/VÈS
La forma ves, sense accent, és del verb veure: "Ves què et dic!"; la forma vés, amb accent, és d'anar: "Vés a saber!"