29 de gener de 2016

Remarques sobre «entrenar» i «entrenar-se»

El verb entrenar ha de dur pronom reflexiu quan l'acció es fa per a si mateix; és a dir, quan algú es prepara físicament mitjançant un entrenament. 
Així, no direm «Avui estava refredat i no *he entrenat», sinó «Avui estava refredat i no m'he entrenat».
En canvi, quan hi posem un complement directe, lògicament no cal el pronom reflexiu: «Avui he entrenat l'equip juvenil». Fixeu-vos que, com que és complement directe, tampoc no hi posem la preposició a: la construcció *Avui he entrenat a l'equip juvenil* és incorrecta.

14 de gener de 2016

El doblet «creuar»-«encreuar»

Els verbs creuar i encreuar motiven sovint una confusió que és fàcil de resoldre. 

D'una banda, els dos verbs tenen significats propis cadascun:
- El verb creuar significa 'travessar': «Mireu a dreta i esquerra abans de creuar el carrer», «El vaixell ha creuat tot l'oceà». Amb tot, amb aquest sentit es considera més genuí fer servir el verb travessar.
- El verb encreuar significa 'disposar en forma de creu' o 'acoblar dues espècies': «Encreueu dos llistons per a fer la creu», «Maria encreua les cames amb gràcia», «L'apostant ha encreuat els dits per demanar sort»; «El veterinari ha encreuat dues races de gossos». Pel que fa al fet d'encreuar els braços, també es pot dir plegar: «plegar els braços», «quedar-se de braços plegats». 

I d'altra banda, amb un ús pronominal, i amb el significat d'insersectar-se dues coses o persones, o de trobar-se en un punt anant cada una en direcció oposada, podem fer servir tots dos verbs indistintament: «M'he creuat amb l'Olga al mercat», «Els dos trens s'han encreuat a l'estació», «La carretera comarcal es creua amb l'autopista al meu poble», «Els camins s'encreuen enmig del bosc».


19 d’octubre de 2015

Adjectius plurals invariables

Després d'uns mesos aturat, reprenem el blog amb una entrada sobre els adjectius que tenen o fan el plural invariable; es tracta, en realitat, de substantius que acompleixen funció d'adjectiu:

- D'una banda, hi ha els noms de colors derivats d'un substantiu, com ara rosa, taronja, crema, turquesa, granat, caqui, fúcsia, lila... (però també d'altres com beix) que quan s'expressen en plural no canvien de forma: així, direm uns llaços rosa, uns pantalons taronja, unes parets crema, unes aigües turquesa, unes faldilles granat, unes cortines beix...
- De l'altra, hi ha els compostos formats per dos substantius, en els quals el segon fa funció d'adjectiu; en aquest cas, aquest segon no es pluralitza: així, direm les hores punta, unes proves clau, les dates límit, els vagons restaurant, uns camions cisterna, etc. 

Alerta, però, amb alguns adjectius que, per error, es tendeix a no pluralitzar, com ara hores extres (no direm *hores extra*), ja que és una reducció d'hores extraordinàries

21 d’abril de 2015

Píndoles de la setmana 16/15: EMPROVAR-SE, PAS DE VIANANTS, CUCURULL/CUCURUTXO, PRECÍS/PRECISAR

La setmana 16/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


EMPROVAR-SE
El fet de posar-se roba per veure si va bé és emprovar-se (no *provar-se), i el lloc, l'emprovador (no el *provador).

PAS DE VIANANTS
El pas amb ratlles blanques per on es travessa un carrer es diu pas de vianants o pas zebra (no *pas de zebra*).

CUCURULL/CUCURUTXO
Anomenem cucurull o cucurutxo la galeta de forma cònica per a posar-hi un dolç; i cornet, el cucurutxo farcit de gelat.

PRECÍS/PRECISAR
Els mots precís/precisar no signifiquen obligació > no direm "és precís fer-ho", sinó "és necessari fer-ho"/"cal fer-ho"…

Píndoles de la setmana 15/15: SEGUR/ASSEGURANÇA, ENCANTS, CITA/CITACIÓ, COM+GERUNDI

La setmana 15/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


SEGUR/ASSEGURANÇA
Segur és un adjectiu; el contracte de garantia de risc és assegurança, i el sistema que bloqueja portes i armes, fiador.

ENCANTS
Per a anomenar un mercat d'objectes vells, direm encants abans que *rastell o *rastrell, calc del castellà "rastrillo".

CITA/CITACIÓ
Una cita només remet al fet de quedar amb algú; la frase d'un autor o llibre és una citació: les citacions bíbliques.

COM+GERUNDI
L'expressió com+gerundi és incorrecta; direm "mig", "com si"…: Ho va dir com burlant-se > mig burlant-se, com si es burlés.

7 d’abril de 2015

Píndoles de la setmana 14/15: BOSSA/BORSA, DE PRÒPIA MÀ, *PER LO MENOS, CAPTURA DE PANTALLA

La setmana 14/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


BOSSA/BORSA
Alerta: borsa = mercat de valors o entitat per buscar o donar feina (borsa de treball) / bossa = saquet per guardar-hi coses.

DE PRÒPIA MÀ
L'expressió "del seu puny i lletra" és un calc incorrecte: cal dir de pròpia mà (sense el possessiu "la seva", tampoc)

*PER LO MENOS
Expressions per a substituir la incorrecta *per lo menos*: almenys, si més no, pel cap baix, ben bé, com a mínim, etc.

CAPTURA DE PANTALLA
La còpia del que es veu en una pantalla de mòvil o ordinador es diu captura de pantalla: ni *pantallàs, ni *pantallada.

Píndoles de la setmana 13/15: TERMINACIÓ -X, ESTRANGER-ESTRANY, CONDOL, COMPLET/COMPLERT, *EN QUANT

La setmana 13/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


TERMINACIÓ -X
Tret de sexe, nexe i plexe, la terminació vocal+xe és incorrecta: direm fix, prefix, reflex, complex... i no *fixe,*complexe

*ESTRANGER, ESTRANY
Cap paraula comença amb extran-, sempre s'escriu amb s: estranger, estrangeria, estrangular, estrany, estranyar...

CONDOL
Avui volem recordar que la paraula *pèsam és incorrecta i que cal dir condol: "Expressem el nostre condol més sincer".

COMPLET/COMPLERT
No és el mateix complet ('Que conté tots els elements') que complert (participi de complir: "Ha complert vint anys").

*EN QUANT

La locució temporal *en quant* és incorrecta: cal dir "així que", "tan aviat com" (o "prompte"), "tan bon punt", "quan"…