12 de desembre del 2013

La diferència entre "estat" i "Estat"

El president Mas, en el seu discurs de presentació de la pregunta del referèndum, deia: "escrit 'estat', òbviament, en majúscules'. I això no és així: la paraula estat, en aquest cas, ha d'anar escrita en minúscula, perquè es tracta d'un substantiu genèric. De la mateixa manera, escriurem "un cop d'estat", "els estats europeus", "els catalans volen un estat propi"...
Només ha d'anar en majúscula quan fa referència a un estat determinat: per exemple, l'Estat francès, el govern de l'Estat (perquè es refereix a un estat concret), les institucions de l'Estat...
Malament farà el president si es dedica a difondre normes lingüístiques sense fonament, en públic i amb tan gran vehemència.

11 de desembre del 2013

Sobre l'ús incorrecte de l'adjectiu "recent"

Un dels errors típics que cometem sovint és utilitzar l'adjectiu recent com a adverbi: *recent sortit del forn, *recent pintat, *recent arribat, *recent nascut, *recent casats... Això es deu a una traducció automàtica que fem del mot castellà recién, que en aquesta llengua sí que és un adverbi (l'adjectiu equivalent és reciente): Miguel ha llegado recién; El banco està recién pintado...; Ya vienen los recién casados...
Nosaltres, per a expressar aquesta noció, equivalent a recentment, hem de fer servir diverses construccions: acabat de, de noude poc... Vegem-ho amb els exemples esmentats més amunt:
-*recent sortit del forn: acabat de sortir del forn
-*recent pintat: acabat de pintar; pintat de poc
-*recent arribat: acabat d'arribar, nouvingut
-*recent nascut: acabat de néixer, nounat
-*recién casado: noucasat, novençà...