11 de desembre del 2013

Sobre l'ús incorrecte de l'adjectiu "recent"

Un dels errors típics que cometem sovint és utilitzar l'adjectiu recent com a adverbi: *recent sortit del forn, *recent pintat, *recent arribat, *recent nascut, *recent casats... Això es deu a una traducció automàtica que fem del mot castellà recién, que en aquesta llengua sí que és un adverbi (l'adjectiu equivalent és reciente): Miguel ha llegado recién; El banco està recién pintado...; Ya vienen los recién casados...
Nosaltres, per a expressar aquesta noció, equivalent a recentment, hem de fer servir diverses construccions: acabat de, de noude poc... Vegem-ho amb els exemples esmentats més amunt:
-*recent sortit del forn: acabat de sortir del forn
-*recent pintat: acabat de pintar; pintat de poc
-*recent arribat: acabat d'arribar, nouvingut
-*recent nascut: acabat de néixer, nounat
-*recién casado: noucasat, novençà...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada