16 de març de 2015

Píndoles de la setmana 11/15: PUJAR/APUJAR, LLUÇ DE PALANGRE, GRATACEL, ASSENTAMENT

Aquesta setmana 11/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


PUJAR/APUJAR
Pujar: 'dur o anar a un lloc més alt' / Apujar: 'fer més alt': puja el moble; la calor puja; apuja'm el sou; apuja la veu.

LLUÇ DE PALANGRE
Anomenem lluç de palangre el que és pescat amb uns hams; en castellà és "de pincho", però nosaltres no direm "de punxa".

GRATACEL
A la Xina han construït un gratacel en 19 dies; alerta, sense s en singular: així, diem "un gratacel" o "dos gratacels".

ASSENTAMENT
Cada anotació que es fa en un llibre comptable es diu anotació o asentament; la forma seient és un calc incorrecte. 

9 de març de 2015

Píndoles de la setmana 10/15: FULL/FULLA, ROCAFORT, *EMPENYAR, DES DE, ENDEMÀ/ENGUANY

Aquesta setmana 10/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


FULL/FULLA
Una fulla és un òrgan de les plantes, o una eina de tall; el tros o la làmina de paper o d'una altra pasta és un full

ROCAFORT
Anomenem rocafort el formatge, i no *Roquefort, perquè aquest és el nom català de la població del Llenguadoc on es fa.

*EMPENYAR
El verb *empenyar és incorrecte; direm insistir, entestar-se... amb aquest sentit, o empenyorar-se =donar com a penyora.

DES DE
Des de s'escriu separat i amb apòstrof o contracció si cal: des d'ahir, des del mercat, des de l'escola, des d'un poble

ENDEMÀ/ENGUANY
Usem les paraules genuïnes endemà i enguany en comptes de "dia següent" i "aquest any" i enriquirem la nostra llengua.

2 de març de 2015

Píndoles de la setmana 9/15: CALOR, *APRETAR, PERÍFRASIS D'OBLIGACIÓ, CONCORDANÇA, DÍGRAF TG

Aquesta setmana 9/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


CALOR
Rita Barberà ha posat de moda *el caloret*, però en realitat és una paraula femenina: cal dir la calor o la caloreta.

*APRETAR
Alternatives a *apretar, incorrecte: "pitjar un botó", "prémer el gallet", "estrényer la mà", "collar el caragol", "serrar els llavis", "la calor referma", "el sol pica", "la roba estreny".

PERÍFRASIS D'OBLIGACIÓ
L'expressió *hi ha que* no existeix: en perifràsis d'obligació direm cal fer-ho o s'ha de fer, mai "hi ha que fer-ho".

CONCORDANÇA
En català, els noms femenins porten sempre article femení tot i començar per a tònica: una au, una aula (no *un au, *un aula).

DÍGRAF TG
El dígraf tg no va mai a final de paraula, només entre vocals. Per tant, escriurem mig o trepig (no *mitg ni *trepitg). 

Píndoles de la setmana 8/15: FARINETES/PURÉ, AVARIA, XINÈS, NOMS DE LLETRES, DARRERE

La setmana 8/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


FARINETES/PURÉ
El mot *papilles com a aliment infantil és incorrecte: són farinetes (fetes amb cereals) o puré (amb fruita o verdura).

AVARIA
Els mots avaria/avariar (=dany') s'escriuen (i es pronuncien en parlars occidentals) amb a; l'averia és una altra cosa.

XINÈS
El gentilici de la Xina és xinès, no *xino: pantalons xinesos, colador xinès, flam xinès, barri xinès, tinta xinesa…

NOMS DE LLETRES
Lletres que no contenen la seva grafia en el nom: k (ca), q (cu), v (ve doble), x (ics, però xeix sí) i y (i grega).

DARRERE
No hem de confondre darrere (adv./prep. de lloc) amb darrera (fem. de "darrer): mai direm *al darrera*, sinó al darrere.