29 de gener del 2013

Mot del dia: PANGRAMA

Aprofitant la campanya pangrama.cat, presentada per la Fundació PuntCat en col·laboració amb el Grup de Treball per a la Normalització de la Ela Geminada i Moritz, avui parlarem del mot pangrama, un joc de paraules consistent a crear una oració utilitzant totes les lletres de l'alfabet. El mot, precisament, es forma a partir dels afixos pan- ('tot') i -grama ('lletra'), i a la nostra llengua va arribar a través de l'anglès pangram.
Segons Màrius Serra, la utilitzen (o utilitzaven) els professors de mecanografia per comprovar l'agilitat dels seus alumnes, i la tendència és de construir una oració amb el mínim de lletres possibles (les consonants, només una vegada; les vocals, evidentment, més d'una, però el mínim que es pugui).
Un exemple de pangrama és el que presenten els gestors de tipografies per mostrar totes les lletres de cada família de fonts; els més coneguts en castellà són "El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja" (per a les fonts de Microsoft) i "Jovencillo emponzoñado de Whisky: ¡qué figurota exhibe!" (per a Linux i Apple); en anglès, "The quick brown fox jumps over the lazy dog". En català, Màrius Serra proposa "Jove xef, porti whisky amb quinze glaçons d'hidrogen, coi!" (tot i que hi falten els grups ny i l·l, fet que es vol corregir amb la campanya de la Fundació PuntCat). En la web pangrama.cat es posa com a exemple l'oració "Caça-Nyaps de Moritz.cat: Vexil·lòleg fi, que bé hi jeu!".


El pangrama anglès més cèlebre, compost en tipus mòbils (foto extreta de http://en.wikipedia.org/wiki/The_quick_brown_fox_jumps_over_the_lazy_dog)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada