1 de gener del 2013

Mot del dia: NINOU

El ninou és el primer dia de l'any (el Cap d'Any, com se sol anomenar), i també l'estrena (diners, llepolies, etc.) que es dóna als infants que van a les cases a felicitar per la diada de Ninou: "Voleu dar-nos ninou, avui que és nou dia?"
És un mot antic que prové de l'expressió llatina dies anni novi, 'diada d'any nou'. Segons el DCVB ja apareix en la mateixa Crònica de Jaume I: "Aquí venguem ans de Nadal e romanguem tro a Ninou en Oriola".
El refranyer recull algunes expressions amb aquest mot, com ara: 
- Per Ninou, pagar el sou i tracte nou.
- Per Ninou, s'allarga el dia però no s'allarga el sou.
- Per Ninou, un pas de bou.
- Ninou, ninou, la cua del bou.
(Font: dites.cat)

Aquesta entrada del bloc Gazophylacium, d'on hem extret la imatge, recull més informació sobre aquest mot: http://lexicografia.blogspot.com/2012/01/de-bona-ninon-bona-ninou.html

1 comentari: