9 de gener del 2013

Mot del dia: METRO

Aprofitant que el metro de Londres celebra avui el 150è aniversari parlarem d'aquest mot, forma apocopada de ferrocarril metropolità. Segons el DIEC, es tracta d'un 'ferrocarril urbà de recorregut generalment subterrani per al transport ràpid de viatgers', tot i que també pot circular en superfície i fins i tot elevat, per mitjà de viaducte.
Tot i que es tracta d'un mitjà de transport modern, el nom parteix d'un mot antic, metropolità, derivat del grec metròpoli, 'ciutat mare'. Aquests mots, en l'actualitat, serveixen per a referir-se a grans capitals i els serveis que ofereixen.
En relació amb el mot que ens ocupa, es va començar a fer servir en català als anys 20, amb la creació del Gran Metro de Barcelona (embrió de l'actual L3) i el Metro Transversal (embrió de l'actual L1). Per a més informació sobre la història del metro de Barcelona , recomanem l'article corresponent de la Wikipedia, que en conté moltes dades i plànols.
Segons el DCVB, el mot metro també és la forma antiga d'anomenar el metre com a unitat de mesura, tot i que convé evitar aquesta forma és un registre estàndard. Això provoca que, sovint, algunes persones utilitzin la forma *metre per a referir-se al mitjà de transport, error que s'ha d'evitar sempre en qualsevol registre. Això és un clar exemple d'ultracorrecció; és a dir, una forma lingüística incorrecta utilitzada a partir de criteris que són correctes en altres formes, però no en aquesta.(Foto: metro de vapor de Londres arribant a l'actual estació de Baker Street, extreta de http://www.guardian.co.uk/uk/2012/dec/16/steam-train-london-underground-anniversary)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada