7 de març del 2013

Mot del dia: QUILÒMETRE

Aprofitant l'esborrany de normativa acabat d'aprovar sobre els nous límits de velocitat, avui parlarem del mot quilòmetre, una paraula que sol presentar alguns dubtes a l'hora d'escriure-la. Segons el DIEC, el prefix quilo- (o kilo-) serveix per a designar el múltiple d’una unitat equivalent a mil vegades aquesta unitat. Deriva del grec khílioi, que vol dir 'mil', i el seu símbol és k: quilogram (kg), quilowatt, (kW), quilobyte (kB)...
Veiem, doncs, que tot i que la forma amb qu és la que s'ha estès més per l'ús, també podem escriure el prefix amb k: kilòmetre, kilogram, kilowatt... Tanmateix, en aquest punt hi ha una certa divergència, perquè mentre que els diccionaris de referència i el Termcat utilitzen sempre, en primer lloc, la paraula amb qu, hi ha entitats, com la Universitat de Barcelonaque prefereixen la forma amb per coherència amb el símbol i per facilitar-ne la internacionalització. 
A l'hora d'escriure el símbol, recordeu que cal fer-ho sempre amb minúscula, en singular (sense afegir-hi s) i sense punt final: circular a 130 km/h, trobar-se a 25 km, etc.  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada