26 de març del 2013

Mot del dia: PROCESSÓ

Ara que som a Setmana Santa (en concret, Dimarts Sant), proposem una paraula que aquests dies té plena vigència: processó. Es tracta d'una desfilada ordenada i solemne amb algun fi públic, especialment religiós, i prové del llatí processione, amb el mateix significat. 
Com a curiositat, tant el DIEC com el GDLC i el DCVB recullen també la forma professó, dissimilació causada segurament per influència de professió o profectione, que volia dir 'acció d'anar-se'n'; el DCVB, a més, recull la forma provessó, molt utilitzada encara popularment arreu del territori, i que està emparentada amb professó.
El mot processó forma part de nombroses locucions i refranys, mostra de l'arrelament cultural que té la paraula: 
- Anar-li a algú la processó per dins: Dissimular un estat de torbació de l'ànim.
- Ser més llarg que una processó: Ser una cosa molt llarga. 
- No es pot repicar i anar a la processó: No es poden fer dues coses alhora.
- La processó és llarga i el ciri curt: Els mitjans escassegen i les necessitats són grans.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada