8 de març del 2013

Mot del dia: FEMENÍ

Avui 8 de març, una mot dedicat a les dones: femení. Significa 'propi de les dones', 'relatiu al sexe femení' o 'relatiu al gènere femení', i prové del llatí femeninus, amb el mateix significat. 
A partir del lexema fem- (de femina, 'dona'), s'han format moltes paraules relacionades amb la dona.
- Afemellat: Que sembla una dona
- Defeminació: Pèrdua de de qualitats femenines
- Efeminar: Fer perdre algú els trets masculins i que esdevingui semblant a una dona. D'aquest mot deriven efeminació, efeminat, efeminadament, efeminador... Vigileu que és amb e, no *afeminar.
- Fembra: Femella
- Fembrer: Doner, que té molta afecció a les dones.
- Femella: Animal del sexe femení. D'aquest mot deriven femellam ('Conjunt de femelles') i femeller ('Doner').
- Femenívol: Donívol, propi d'una dona.
- Feminal: Donívol, doner
- Femineïtat: Condició de cert béns d'ésser pertanyents a la dona.
- Feminisme: Moviment social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i promou l’equiparació de drets entre els dos gèneres. D'aquest mot deriva feminista.
- Feminitat: Qualitat de femení
- Feminitzar: Donar o prendre aparença femenina. D'aquest mot deriva feminització.

La paraula que no ha derivat fins a la nostra llengua és, justament, *fèmina: cal dir dona o qualsevol altres sinònim.


Llegiu aquí la història del cartell "We can do it!"


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada