17 de desembre del 2012

Normes de Castelló: Norma 28


L'apostrof s'escriu davant o darrere consonant o consonants, restes d'una paraula monosil·làbica que ha perdut la seua vocal per elisió, com un article o un pronom àton (l'home, de l'home, porta'l). Fora estes i la preposicio de, no és corrent apostrofar les paraules més que per tal de representar exactament una pronúncia popular. Cal advertir que les elisions no són obligatories i l'escriptor pot ometre-les, singularment en els diàlegs.

[Nota: actualment, les elisions ni es poden ni s'han d'apostrofar]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada