1 de desembre del 2012

Normes de Castelló: Norma 12


El so palatal de g se representa davant e, i per g (gesta, gent, girar). Excepcions: Es representa per j davant ecc, ect (adjectiu, abjecció); en jersei, majestat i en alguns noms de procedència bíblica o grega, com Jesús, Jehú, jerarquia, jeroglific i llurs derivats (jeràrquic, jesuïta). Davant a, o, u se representa per j (jaciment, joguina, jutge, menjar, pluja).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada