7 de desembre del 2012

Normes de Castelló: Norma 18

S'escriu mp en asímptota, assumpció, assumpte, atemptar, compte (cast. cuenta), consumpció, consumptiu, contemptible, eclàmpsia, exempcio, exempt, metempsícosi, palimpsest, perempció, peremptori, preempció, presumpció, presumptiu, prompte, redempció, redemptor, resumpció, simptoma, sumpció, sumptuós, temps, temptar, temptativa, transumpte i en llurs composts o derivats.

(Nota: la majoria de casos, mp es dóna davant de t i c).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada