2 de desembre del 2012

Normes de Castelló: Norma 13


El so de palatal fricativa sorda (ch francesa) es representa sempre per (Xàtiva, punxa, marxa, seixanta, ix). De vegades darrere de consonant, com en esfinx, linx, etc. i sempre darrere de a, e, o, u, el signe x pren el so de cs (Alexandre, luxe). I a mes, en casos com -fixe- i els derivats. Per a que prenga el de ch francesa s'interposa una t (empatxar, despatx). Excepció: de vegades també darrere de la i (bolitx).
El so de pre-palatal africada (ch castellana) es representa a començ de paraula per x (xic, xaruga, Xecoeslovàquia). Al mig de paraula, per tj davant de a, o, u (platja, desitjós); i per tg davant e, i, (metge).
A la fi de paraula per g darrere les altres vocals (vaig, lleig, roig, puig).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada