11 de desembre del 2012

Normes de Castelló: Norma 22

El so alveolar sord de s (massa) se representa en principi de paraula i darrere de consonant per s o c, segons l'etimologia, i entre vocals per c o ss, també segons l'etimologia. Davant a, o, u la c pren la forma de ç (c trencada): serp, séquia, cendra, València, pansa, mustaçaf, açut, possessió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada