18 d’abril del 2013

Mot del dia: PARIR

Avui parlarem del verb parir i dels diversos sinònims que en dóna el diccionari, que en són un grapat i que s'apliquen a diferents registres o diferents animals. Parir vol dir, DIEC en mà, 'la femella, expel·lir el fetus que portava al ventre al final de la gestació', i prové del llatí parire, amb el mateix significat.
Però també es pot dir de moltes altres maneres; vegem-les:
- Anyellar: s'aplica al part de l'ovella.
- Cabridars'aplica al part de la cabra.
- Cadellars'aplica al part de la gossa, la lloba...
- Conillars'aplica al part de la conilla.
- Corderars'aplica al part de l'ovella, també.
- Criars'aplica al part de qualsevol animal (gata, vaca...).
- Deslliurar: és un sinònim per a un registre més formal, que s'aplica tant a animals com a persones.
- Desocupar: aquest cas sembla un clar eufemisme.
- Donar a llum: és un sinònim que s'aplica tant a animals com a persones.
- Fer: també es pot utilitzar com a sinònim de parir (la gossa ha fet dos cadells). 
- Garrinars'aplica al part de la truja.
- Gatinars'aplica al part de la gata.
- Infantar: és un sinònim per a un registre més formal, que s'aplica només a persones.
- Parterejar: significa 'anar de part'.
- Pollinars'aplica al part de la somera o l'euga.
- Porcellars'aplica al part de la truja, també.
- Quissoiars'aplica al part de la gossa.
- Vedellar: s'aplica al part de la vaca.

Ara bé, el verb que no podeu utilizar mai és enllumenar (calc del castellà alumbrar), perquè en català només significa 'il·luminar'.Egua pollinant un poltre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada