12 d’abril del 2013

Mot del dia: DAIXÒ


Avui proposem el mot daixò i, en paral·lel, d'altres de semblants com dallò, daixonses, dallonses... Segons el DIEC, es tracta d'un mot amb què figura que anomenem algú o diem alguna cosa quan no trobem els mots pertinents per dir-la o no els volem dir. El diccionari recull aquestes quatre formes, però en la parla popular se n'utilitzen d'altres com daixona, daixòs...  
Està format amb el pronom això precedit de la preposició de: d'això, que en plural es converteix en daixòs o daixons
Poden funcionar com a interjecció de dubte ("Daixò... quin dia és avui?"; "Dallonses... què et volia dir?") o també com a mots comodí: "No em toqueu els daixonses!"; "M'he descuidat els dallonses"; "Passa’m el dallò d’allà!".
A més, daixonses i dallonses, d’una banda, i daixò i dallò, de l’altra, poden combinar-se: "Daixò i Dallò són germans" (equivalents als Fulano i Zutano castellans); "Deixeu-vos de daixonses i dallonses!"   


Portada d'El Sr. Daixonses, revista satírica catalana dels anys 1920 (http://semanarioshumoristicos.blogspot.com.es/2010/10/el-sr-daixonses.html)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada