22 de novembre del 2012

Normes de Castelló: Norma 3


En final de paraula s'escriu p (cap, camp, cup (recipient), macip). Excepcions: finals en fob (hidròfob) i en síl·lab (monosíl·lab); darrere de consonant en paraules de les quals porten b els femenins i derivats (corb, corbera) i amb o ab (preposició); adob, alarb, aljub, baobab, barb, cub (figura geomètrica) club, exub, gàlib, nabab, torb, tub.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada