20 d’octubre del 2012

Tema de la setmana: la feina

Aquesta setmana, al Mot del Dia, hem parlat de paraules relacionades amb la FEINA. Aquests són els mots que s'han tractat:

- Ocupació: Treball o una altra activitat en què s'empra el temps amb retribució o guany. En són sinònims "treball" i "feina". Cal anar alerta amb l'expressió ERO (Expedient de Regulació d'Ocupació) i no utilitzar les sigles castellanes ERE.
- Empleat: Treballador, a sou, en un servei públic o administratiu, en el comerç o en altres ocupacions que són considerades com a no obreres. Altres sinònims són "treballador" o "contractat". Es tracta d'una paraula provinent del castellà, però totalment correcta en català. És l'única acceptada de la família *emplea-. Per a la resta, cal fer servir paraules de la família de "ocupa-" (o sinònims): ocupar, ocupat, desocupat, ocupació, etc. 
- FreelanceProfessional del periodisme, la publicitat, l’edició, etc., que treballa per a diverses empreses sense contracte fix. (DIEC) / Dit del professional, especialment del que duu a 
terme activitats creatives, que treballa pel seu compte prestant serveis professionals per altri. (GDLC) 
El Termcat proposa el mot independent, tot i que el DIEC recull l'anglicisme, que cal escriure en cursiva. 
- Borsa de treballEntitat destinada a fer conèixer les ofertes i les demandes d’ocupació. Cal evitar l'errada *bossa de treball (és el mateix cas que la "borsa" de valors).
- Per compte d'altriA càrrec d'una altra persona o en nom d'una altra persona. L'expressió "per compte aliè" també és correcta, però la majoria de diccionaris, manuals i llibres d'estil adminis
tratius recomanen la forma "d'altri", en contraposició a "per compte propi". En aquest sentit, r
ecomanem la lectura d'aquest article: http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/llengua/pdf/percomptedaltri.pdf


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada