27 d’octubre del 2012

Diccionari de Dubtes del Català Oral

Aquesta setmana ha tingut lloc la presentació del Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR). Es tracta d'un diccionari digitalitzat, sonor, de l'estàndard oral de la llengua catalana, que conté més de 2.600 entrades la pronúncia de les quals es pot consultar en les principals variants del català. Cada entrada, a més de la pronúncia recomanada en cada variant, inclou també la norma ortoèpica i altres remarques.
Els autors són els professors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), David Paloma i Mònica Montserrat, i el professor de la Universitat Politècnica de València (UPV), Josep À. Mas. El DDCOR també ha comptat amb la col·laboració de diversos especialistes en la matèria, com ara els professors Miquel Àngel Pradilla, Joan Veny, Gabriel Bibiloni i Imma Creus.
El DDCOR agrupa les entrades en diferents etiquetes segons el tret fonològic més destacat de cada una. D'aquesta manera, a banda de permetre'n una cerca alfabètica, també es pot consultar a partir d'aquestes etiquetes, classificades en etiquetes mare (categoria principal) i etiquetes personalitzades (categoria específica).
Exemples de les etiquetes mare són: aplecs vocàlics; consonants africades, fricatives i oclusives (s'hi inclouen diversos fenòmens); consonats laterals i nasals (també subdividides en fenòmens); la h; les vocals àtones i tòniques, etc.
D'altra banda, són exemples de les etiquetes personalitzades: à atona general, e oberta i tancada, o oberta i tancada, diversos grups consonàntics (tl/tll, tn/tm, ps...), ieisme i iodització, la x en diferents contextos, i moltíssims altres.
En resum, una eina de consulta molt útil, destinada en primer lloc als alumnes universitaris que tinguin l'expressió oral com a matèria d'estudi, però també als lingüistes que treballen amb la llengua oral i al públic en general que té un interès per pronunciar acuradament i correcta tots els sons i mots de la nostra llengua.
El DDCOR està penjat a Lecturanda, el portal educatiu del Grup 62. L'enllaç és: http://www.lecturanda.cat/www/lecturanda/ca/recursos/ddcor.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada