30 de març del 2012

"Recolzar" no vol dir 'donar suport'

El verb castellà apoyar genera conflictes en algunes persones a l'hora d'haver d'anomenar-lo en català:
- Quan té un sentit físic (és a dir, quan vol dir que una persona o un objecte descansa sobre un altre) la traducció literal és recolzar. Cal precisar, a més, que aquest verb no és pronominal, a diferència del castellà, llevat que el subjecte sigui un ésser animat. Per tant, direm que L'escala recolza sobre l'arbre, però M'he recolzat al llit una estona.
El verb recolzar, a més, també pot tenir un sentit figurat, amb el significat de 'basar-se' (i recordeu, sense pronom): La teoria recolza en una tesi falsa.

- En canvi, quan volem expressar el significat de 'Ajudar, mantenir, defensar' direm, en general, donar suport: Aquest partit polític dóna suport a la moció; El públic ha donat suport a l'equip en els moments difícils.  Amb aquest sentit no podem fer servir mai el verb recolzar.

1 comentari: