13 de març del 2012

Al voltant de "compondre" i "composar"

Avui parlem de dos verb que solen comportar alguna confusió, tot i que el significat de cada un és clar: "compondre" i "composar".
El primer, "compondre", té diferents significats, però els més freqüents són els següents:
- 'Formar un tot combinant elements': La recepta es compon de diversos ingredients.
- 'Produir una obra intel·lectual combinant-ne les parts de manera harmònica': Aquest músic compon grans partitures.
- 'Disposar les diferents parts d'una obra': El maquetador acaba de compondre l'article.
- 'Constituir': Quants ossos componen l'esquelet?
En canvi, "composar" té uns significats molt més concrets:
- 'Imposar una multa, una contribució'
- 'Abusar d'algú arbitràriament'.

Per tant, és molt problable que cada vegada que vulguen utilitzar alguns d'aquests dos verbs serà "compondre", amb totes les seves formes: "compost", "component", "compon"... Deixem, doncs, les formes "composat", "composant" o "composen" per a quan estiguem segurs que volem utilitzar el verb "composar" en algun dels seus dos significats.

2 comentaris: