27 de març del 2012

Un error degut a un calc

Una de les construccions que se solen calcar incorrectament del castellà és "degut a": aquesta construcció, en català, només és correcta quan "degut" funciona com un adjectiu: "Un accident degut a una distracció del conductor". En aquest, l'adjectiu es pot conjugar: "Uns fets deguts a...", "Una acció deguda a..."
En canvi, quan volem que faci la funció de conjunció, hem de buscar una fórmula alternativa: "A causa de", "Per culpa de", "Pel fet de",  "Com a conseqüència de"...
- *Degut a la pluja, es va suspendre el partit.
> A causa de la pluja, es va suspendre el partit.
> Per culpa de la pluja, es va suspendre el partit.
> Com a conseqüència de la pluja, es va suspendre el partit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada