6 de novembre del 2014

De vists i vistiplaus

Whatsapp acaba d'anunciar que el símbol amb què es marca que un missatge ha entrat al terminal del destinatari, canviarà a color blau quan aquest el llegeixi. La qüestió és que, enduts per la dèria anglòfila, tothom tendim a anomenar aquest símbol amb el nom en anglès, check, quan nosaltres sempre n'hem dit vist, de forma aïllada o bé formant part de l'expressió "vist i plau", que en alguns casos s'ha lexicalitzat per crear el mot vistiplau, com veurem tot seguit. 
El DIEC no recull la forma vist amb el significat de 'marca usada per a indicar que un element és correcte', però sí que ho fa el Termcat, i això és el primer pas perquè edicions futures del DIEC l'incloguin. Per tant, des d'aquí proposem anomenar vist o doble vist la marca de Whatsapp de què parlem.

Quant a les expressions vist i plau i vistiplau, cal veure'n les diferències: 
- Vist i plau, escrit separat, són dos verbs coordinats que han creat una locució sinònima de "verificat i conformat", i que es posa al final d'alguns documents per a indicar que qui signa hi dóna l'aprovació. També es pot substituir per les abreviacions "v. i p." o "VP".  
- Vistiplau, escrit junt, té el mateix significat, però s'utilitza com un substantiu, de manera que pot portar article: "Necessitem el vistiplau del director".


Font de la imatge: http://www.androidpit.com/whatsapp-check-marks-explained

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada