7 de febrer del 2012

Llista de castellanismes de la UOC

Actualitzem la llista d'eines amb la pàgina "Castellanismes més freqüents", que s'ofereix en el web del Servei Lingüístic de la UOC.
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/lexic/castellanismes.html

Es tracta d'una pàgina molt completa en què es recullen, per ordre alfabètic, els castellanismes més habituals en la nostra llengua, tant a nivell lèxic com morfosintàctic, i s'ofereixen les solucions més genuïnes.
Alguns exemples: a fi de comtpes, calentador, degut a, làmpara, no obstant...

100% recomanable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada