15 de febrer del 2012

La preposició "a" davant de complement directe de persona

El complement directe no va mai precedit de la preposició a, tampoc quan és de persona. Exemples: "Marc ha enganyat el mestre", "Ens agrada ajudar els amics", "La Llei empeny el Govern a no acatar la sentència", "El president ha rebut els consellers"...

Recordem que la preposició a no pot anar mai davant de complement directe, sigui de persona o no, llevat d'aquestes excepcions:

  • Davant de pronoms personals forts: "Us van saludar a vosaltres"
  • En casos de reciprocitat: "Es van saludar els uns als altres"
  • En casos de complement directe de persona desplaçat a l'esquerra: "Als amics, ens agrada ajudar-los" (també és correcte sense preposició)
  • En casos d'ambigüitat: "El Barça es classificarà si guanya al Bayer"
  • Davant un pronom relatiu o interrogatiu: "L'home a qui he vist era el pare"; "A qui has vist?"
  • És admissible davant de tothom, tots i ningú: "Ja ha saludat a tothom"Font: http://esadir.cat/sintaxi/prepacompdir

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada